Privacyverklaring

Melissarose Photography Melissarose Photography, gevestigd aan Thea Beckmanweg 36 1613 MR, Grootebroek Noord-Holland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://melissaroossien.nl Thea Beckmanweg 36 1613 MR, Grootebroek Noord-Holland 31+ 06 39122858

Persoonsgegevens die wij verwerken

Melissarose Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@melissaroossien.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Melissarose Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen na het invullen van het contactformulier.
  • Melissarose Photography analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Melissarose Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

  • Naam, e-mailadres en telefoonnummer > 2 jaren > na het invullen van het contactformulier

Delen van persoonsgegevens met derden

Melissarose Photography verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Melissarose Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@melissaroossien.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Melissarose Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Melissarose Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de website beveiligd door gebruikt te maken van een SSL verbinding en waar mogelijk versleutelen wij elke vorm van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@melissaroossien.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Melissarose Photography gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Melissarose Photography gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _ga
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _cw_id
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 maand

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _km_lv
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 5 jaar

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _km_vs
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 uur

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _kvcd
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: Wanneer de browsersessie eindigt

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _loc
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar en 1 maand

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _mus
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar en 1 maand

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _na_tc
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 maand

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _ouid
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar en 1 maand

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _ssc
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar en 1 maand

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _uid
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar en 1 maand

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _uvc
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar en 1 maand

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _xtc
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: direct

Cookie: addthis.com (Analytische- en tracking cookies)
Naam: _atuvc
Functie: Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 jaar en 1 maand

Meer info over cookies van addthis.com:
http://www.addthis.com/privacy

Cookie: Google Analytics(Analytische cookies)
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics (Analytische cookies)
Naam: _gat_gtag_UA_118828585_1
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 minuut

Cookie: Google Analytics (Analytische cookies)
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 dagen

Meer info over cookies van Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookie: Instagram plugin (Tracking cookies)
Naam: csrftoken
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Instagram plugin (Tracking cookies)
Naam: _ds_user_id
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 3 maanden

Cookie: Instagram plugin (Tracking cookies)
Naam: mcd
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: Wanneer de browsersessie eindigt

Cookie: Instagram plugin (Tracking cookies)
Naam: mid
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 20 jaar

Cookie: Instagram plugin (Tracking cookies)
Naam: rur
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn:  Wanneer de browsersessie eindigt

Cookie: Instagram plugin (Tracking cookies)
Naam: sessionid
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 3 maanden

Cookie: Instagram plugin (Tracking cookies)
Naam: shbid
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 week

Cookie: Instagram plugin (Tracking cookies)
Naam: shbts
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 week

Cookie: Instagram plugin (Tracking cookies)
Naam: urlgen
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: Wanneer de browsersessie eindigt

Meer info over cookies van Instagram:
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig